Duben 2007

Pavučiny.

24. dubna 2007 v 13:48 | hanaska |  Pavouci
Pavučina.
Jak potomci bájné Arachné tvoří své pavučiny?
Mezi pavouky je velmi málo těch druhů, jejichž sítě upoutají svým vzhledem pozornost lidí, toulajících se krajinou. Více je naopak těch, jejichž sítě jsou pro lidi málo přitažlivé, ani si jich nevšimnou, ale výjimkou jsou pavučiny v domácnosti, které si vynucují práci mnoha hospodyněk smývajících opětovně zapřádané kouty a stěny svého bytu.
Mnoho pavouků netvoří vůbec žádné sítě, přesto však předou. Pavučinová vlákna jsou pro ně materiálem pro stavbu domova, na ochranné obaly svých vajíček, nebo ochranné schránky ve kterým přechovávají svá mláďata. Po vláknech také šplhají, chrání se před pádem, vlákna jim umožňují rychlý návrat na místo, ze kterého spadli.
Na jemným vláknech unášených větrem dokonce létají i do vzdálených končin.
Známé jsou sítě:prostorové, horizontální, kráterové, plachetkové, kruhové, trojúhelníkové a další.
Pavučinovou síť vytváří pavouk snovacími bradavkami, které jsou na břišní straně zadečku.
Jsou to takové miniaturní rourky, ze který vytéká tekutina, měnící se ve vzduchu ve vlákno.
Podobný proces můžete vidět u sklenářů, kdy z tekutého skla při vytahování vznikají dlouhé, na vzduchu tuhnoucí nitky.
Chemické složení pavučinového vlákna je velice podobné chemickému složení hedvábí housenky Bource morušového, má však větší pevnost.
V našich krajinách je nejlepší dobou pro pozorování pavučin konec léta, dny se pomalu krátí, ale slunce ještě hřejivě svítí. Nejkrásnější bývají časně zrána, pokryté kapičkami rosy jsou zdaleka viditelné. Mladí pavoučci mají malou zásobárnu přediva a malé dovednosti a tak pracují na svém zdokonalováním ve stavbě pavučiny převážně ve dne, dokonce i na slunci. Kdežto dospělí pavouci pracují odlišně
Pavučiny vznikají za noci a když nastane jitro, jsou už hotové a připravené zachytit i tu nejmenší kořist.
Právě proto, že např. u křižáků vznikají pavučiny v noci, není snadné postup vzniku zachytit.
Nejlépe jsou pavučiny vidět brzy ráno, kdy na nich ulpí kapičky rosy. Podaří-li se vám ráno vstát a projít se po louce nebo lesem, všímejte si těchto krásných výtvorů a kdo se bojí pavouků nemusí se bát, jen málokdy je pavouk v síti.

Oči

11. dubna 2007 v 14:23 | Hanaska |  Pavouci
Jak pavouci vidí?
Většina členovců-jako např.hmyz má mozaikové oči, které jsou složené z mnoha malých oček.
Naproti tomu většina pavouků má osm jednotlivých očí.Existují však i čeledi pavouků s menším počtem očí a mnohé druhy žijící v dutinách dokonce zrak úplně ztratily.
Pod čočkou z kulikuly se nachází sklivec a sítnice s pigmentovými a zrakovýni buňkami.
Oči umístěné vpředu uprostřed-velké hlavní oči pavouků-se zdají být černé. Vedlejší oči působí většinou díky reflexní vrstvě na sítnici složenéz krystalů světleji a rozsvítí se, když na ně v noci posvítíte baterkou.
U mnoha druhů pavouků nehrají oči velkou roli. Pavouci jsou aktivní za tmy, a proto jsou spíše než na svůj zrak odkázáni na hmatové a chuťové podněty. Většina pavouků umí rozlišovat světlo a tmu a rozezná pohyby.
Stejně jako včely a jiný hmyz často nedokážou vnímat červené světlo. Pro mnohé volně pobíhající pavouky je však zrak životně důležitý pro orientaci ve svém okolí a možnost úniku před nebezpečím.
Nejlepší oči ze všech pavouků mají skákavky. Skákavky chované ve tmě nejsou schopny chytit kořist ani rozeznat příslušníka vlastního druhu.
Kvalitní obrázek skákavky ještě nemám..snad se zadaří a já ho vyměním.