Březen 2007

Nepřátelé

28. března 2007 v 9:21 | Hanaska |  Pavouci
Když zjistíme, že samice pavouka křižáka snáší až 600 vajíček, zdálo by se, že během několika generací ovládnou celý kraj. Ve skutečnosti je velký počet mláďat nezbytný, protože pavouci mají tolik nepřátel a tak vysokou úmrtnost, že by zakrátko museli vyhynout.
Nejen, že se hubí navzájem, ale pro mnohé živočichy představují lahodné sousto, neboť na rozdíl od hmyzu nemají chráněný zadeček žádným tvrdým krunýřem.
Nepřátelství ze strany člověka není až tak velké. Většiny útoků ze strany hospodyněk je vedena proti pavučinám a ne proti tvůrci. Když už někdy pokoutníka dopadne, málokdy ho zabije, většinou ho vyhodí z okna.
Ze savců je největším nepřítelem pavouků opice,která hledá pavouky pod kameny.
Také u ptáků bývají pavouci na jídelním lístků dost často. Nejhorší nepřátelé pavouků však pocházejí z říše hmyzu, zvláště blanokřídlého.
Vosy rády loví pavouky v době, kdy potřebují masitou potravu pro své larvičky.
Hrabalka vyhrabe jako past hlubokou jamku, kam zatáhne slíďáka,píchnutím žihadla ho ochromí, naklade na něho vajíčka a noru uzavře. Později vylíhnutá larva sežere nepohyblivého, ale stále ještě živého pavouka. Kutilky vybudují poduškovité hnízdo, tvrdé jako kámen, kam ukládají pavouky jako potravu pro svá mláďata, krtonožky slídí po pavoučích norách a snadno se zmocňují zesláblých pavouků, kteří se právě probouzejí ze zimního spánku. V létě se krtonožka stává zase kořistí silného slíďáka.
Dalším nepřítelem pavouků jsou roztoče a paraziti, kteří se usadí na zádech pavouků a pomalu je vysávají. Snad nejdůležitější nepřátelé pavouků pocházejí z vlastních řad.
Jak se pavouci brání?
Někteří se spouštějí v případě nebezpečí po hedvábném vlákně ze sítě nebo rostlin dolů, pak přitáhnou nohy těsně k tělu a zůstanou bez pohybu jako mrtví.
Pavouci unikají před zraky svých nepřátel tím, že napodobují části rostlin nebo určité předměty. Mnohé druhy přes den odpočívají na kmenech stromů a v klidu vypadají jako lišejníky, náš křižák má na zádech klikatý vzor a tím se stává nezřetelný obrys jeho těla, běžník umí přizpůsobit barvu měnícímu prostředí, číhá maskovaný na listech nebo květu, až nebezpečí pomine.
Jestliže patříte mezi nepřátele pavouků i vy, pouze proto, že se jich bojíte, nevšímejte se jich, nezabíjejte je...mají nepřátel již dost.

Arachné-pověst

2. března 2007 v 13:07 | Hanaska |  Pavouci
Od dávných dob se lidé obdivují krásnému výtvoru, jakým je síť pavučiny.Není proto divu, že již staří Řekové, ve svých bájích, neviděli v jejich tvůrci nikoho jiného, než zakletou dívku Arachné.
Athéna, dcera Diova, bohyně ženských řemesel a umění, bohyně moudrosti a vědění, ochraňuje řecké hrdiny, ale i řecké dívky ji uctívají, jelikož je učí ručním pracím.
V umění tkát ji nepředčí žádný smrtelník ani bohyně. Je nebezpečné s ní v tomto umění soutěžit
V Lýdii v Malé Asii žil Idmón, jehož povolání bylo barvení látek. S ním žila jeho dcera Arachné, tkadlena jemných tkanin a gobelínů, proslavená po celé Lýdii svým uměním tkát.Lidé si ji vážili, přicházela s tím ale velká pýcha a tak Arachné s nepochopitelnou odvahou vyzvala Pallas Athénu, aby s ní soutěžila.
Bohyně Athéna se nejprve před Arachné zjevila jako stařena a radila jí, aby svá slova odvolala a bohyni odprosila, ale Arachné byla příliš pyšná a stále chtěla soutěžit. Tak se tedy Athéna zjevila ve své pravé podobě a soutěž mohla začít.
Athéna vetkala do svého koberce obraz vznešené Akropole a na ní zobrazila svůj zápas s Poseidonem o moc nad Attikou.
Práce Arachné byla vrcholem dokonalosti a krásou se vyrovnala dílu Athény, ale z jejího vyobrazení byla zřejmá neúcta k bohům.
Athéna se rozhněvala a práci Arachné roztrhala na kousky.
Arachné nesnesla pohanu, svinula provaz a chtěla se oběsit, ale Athéna ji ze smyčky vysvobodila a potrestala daleko hroznějším trestem. Provaz proměnila v síť a Arachné v pavouka.
"Od této chvíle budeš věčně viset a věčně tkát a tento trest se přenese i na tvé potomstvo."
Toto je vysvětlení, proč se třída, do níž pavouci náleží, nazývá ARACHNIDA /pavoukovci/.
***********************